Nyheter

Kategori: Politiske uttalelser

Politisk uttalelse: Stans mineralgjødsling av skog!

(Vedtatt på fylkesstyremøte den 10.03.2021 etter å blitt oversendt fra årsmøtet)

...
Toogbilde - Foto: Svein Sando

Politisk uttalelse: Mjøsbyene må knyttes sammen med jernbane, ikke med flere motorveier!

(Vedtatt på fylkesstyremøte den 10.03.2021 etter å blitt oversendt fra årsmøtet)

...
Lågendeltaet naturreservat, Jan-Tore Egge

Politisk uttalelse: MDG Innlandet krever økt respekt for våre verneområder

(Vedtatt på fylkesstyremøte den 22.02.2021 etter å få resolusjonen oversendt fra årsmøtet.)

Lågendeltaet Naturreservat har lovens strengeste ver...

Politisk uttalelse: Bevar sykehusene i Innlandet!

(Vedtatt under årsmøtet den 23.01.2021.)

Innlandet MDG krever at foretaksmodellen må fjernes. Sykehusdrift må igjen bli en del av forvaltningen, i ...