Tydelig retning i det grønne skiftet.   Det var pressekonferanse på fylkeshus 1 på Hamar i dag hvor budsjettenigheten i fylkesbudsjettet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, MDG og Pensjonistpartiet ble presentert. Noe av det vi i MDG er spesielt fornøyd med (og som Johannes Wahl Gran presenterte):

  • Vi prioriterer arbeidet med nye markeder for Innlandstrafikk med 3 millioner kroner, i en tid andre fylkeskommuner kutter tilbudet (for å jobbe med bedrifts- og arbeidsgivermarkedene.
  • Vi styrker regional plan for klima, energi og miljø; Det Grønne Innlandet med nesten 1 million kroner, noe som rigger oss for en tett oppfølgning allerede halvveis ut i 2024.
  • Sammen med Innlandssamfunnet gjør fylkeskommunen hva vi kan for å lykkes med lavutslippssamfunnet i 2050 (vi overfører 3.000.000 til arbeidet med Innlandsporteføljen).