Det går mot årsmøte 2022. På grunn av pandemisituasjonen blir også årets årsmøte digitalt, dessverre. Vi håper på bedre tider og flere fysiske møter i tiden som kommer. På årets årsmøte blir det selvfølgelig ordinære årsmøtesaker, men også tre spennende forslag til resolusjoner:

  • Innlandet MDG ønsker målrettet tiltak for Mjøsa som drikkevann- og rekreasjonskilde
  • Lågendeltaet naturreservat er vernet ved lov!
  • Miljøpartiet De Grønne Innlandet og psykisk helse
Les mer om årsmøtet på Årsmøte 2022.

Bli med på valgkamp!

Valgkampen vinnes ikke uten deg, så bli med å mal Innlandet grønnt!Bli frivillig