Vi står i en dramatisk situasjon i verden. Tap av biologisk mangfold, klimakrise, overforbruk, og plastforsøpling. Vår politikk møter disse utfordringene.    

Opps, fant ikke skjemaet.