Politisk uttalelse: Bevar sykehusene i Innlandet!

(Vedtatt under årsmøtet den 23.01.2021.)

Innlandet MDG krever at foretaksmodellen må fjernes. Sykehusdrift må igjen bli en del av forvaltningen, i nært samarbeid med faglige instanser innen somatikk og psykiatri så vel som pasientorganisasjoner.

25. januar 2021

Det aksepteres ikke at løsninger som kan tjene spesielle pasientgrupper, samtidig fører til dårligere tilbud til de fleste pasienter. Så lenge vi ikke har råd til både spesialistsykehus og bevaring av lokalsykehusene, må vi satse på de eksisterende sykehusene og utvikle disse videre.

Penger spart på å skrote hovedsykehus kan gi betydelig løft til lokalsykehusene og gi ytterligere kompetanse innen disse.

 

Derfor vil MDG Innlandet:

  • avvikle foretaksmodellen,
  • at sykehusdrift igjen må bli underlagt demokratisk folkevalgt forvaltning,
  • at psykiatrien må vernes og styrkes – Reinsvoll og Sanderud sykehus må bestå,
  • at ungdomspsykiatrien må få et løft – i dag bygges den ned,
  • at psykisk helse må komme høyere på agendaen,
  • at det skilles mellom poliklinikker og psykiatriske sykehus. Poliklinikker ved lokalsykehus og psykiatri i egne sykehus med dertil egnede omgivelser og aktivitetstilbud,
  • at videre planlegging må være realistisk, og at kommunene ikke må bli pålagt flere helseoppgaver som ikke blir fulgt opp med fullfinansiering.
  • Dersom vi presses til å ha et sekundært standpunkt i lokaliseringsdebatter e.l., vil lokallagene fortsatt kunne fremsnakke sykehusene i egen region.