Politikere

Fylkestingspolitikere


MDG har tre faste representanter i fylkestinget i Innlandet. Vi har én representant i fylkesutvalget, én representant i hovedutvalg for samferdsel, og én representant i hovedutvalg for næring. Dessuten har vi vara i hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for utdanning.

Våre fylkestingsrepresentanter 2019 – 2023:

Johannes Christian Wahl Gran, Gruppeleder

Suhur Lorch-Falch

Sindre Sørhus

 

Kommunepolitikere


Miljøpartiet gjorde brakvalg i 2019 og har fått inn 25 faste folkevalgte i 17 kommuner.

Lillehammer

 • Johannes W. Gran, Gruppeleder
 • Marius Sunde
 • Ane Solstuen
 • Monica Rønning

E-post

Hamar

 • Terje Selnes, Gruppeleder
 • Anne Nilsen

E-post

Elverum

 • Gjermund Gjestvang, Gruppeleder
 • Marthe Svendsen Aune

E-post

Gjøvik

 • Kjell Erik Evenrud
 • Dag Halvor Fjelstad-Pettersen

E-post

Kongsvinger

 • Øyvind Henriksen

Ringsaker

 • Thomas Eriksen

E-post

Løten

Stange

 • Hilde Rigmor Amundsen

Tynset

 • Sindre Sørhus

Alvdal

 • Anne Therese Vanem

Sel

 • Barbro Bekken

Ringebu

 • Ingebjørg Øveraasen

Gausdal

 • Karsten Vedel Johansen

Østre- Toten

 • Grete Antona Nilsen

Vestre- Toten

 • Paula Elvesveen

Vestre Slidre

 • Ketil Rogn-Hamre

Vang

 • Erlend Eggen