Politikere

Fylkestinget

MDG har tre faste representanter i fylkestinget i Innlandet. Vi har én representant i fylkesutvalget, én representant i hovedutvalg for samferdsel, og én representant i hovedutvalg for næring. Dessuten har vi vara i hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for utdanning.

Våre fylkestingsrepresentanter 2019 – 2023:

Kommunepolitikere

Miljøpartiet gjorde brakvalg i 2019 og har fått inn 25 faste folkevalgte i 17 kommuner.


Lillehammer

 • Johannes W. Gran, Gruppeleder
 • Marius Sunde
 • Ane Solstuen
 • Monica Rønning

E-post


Hamar

 • Terje Selnes, Gruppeleder
 • Anne Nilsen

E-post


Elverum

 • Gjermund Gjestvang, Gruppeleder
 • Thomas August Solberg

E-post


Gjøvik

 • Anlaug Seljevold, Gruppeleder
 • Dag Halvor Fjelstad-Pettersen

E-post


Kongsvinger

 • Henrik Mohn

Ringsaker

 • Thomas Eriksen

E-post


Løten


Stange

 • Hilde Rigmor

Tynset

 • Sindre Sørhus

Alvdal

 • Anne Therese Vanem

Sel

 • Barbro Bekken

Ringebu

 • Ingebjørg Øveraasen

Gausdal

 • Inge Bugge Knudsen

Østre- Toten

 • Grete Antona Nilsen

Vestre- Toten

 • Paula Elvesveen

Vestre Slidre

 • Ole-Jacob Christensen

Vang

 • Erlend Eggen