Nyheter

Kategori: Organisasjon

Landsmøtet 2020

Lørdag 25. april avholdt Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte. For første gang i historien ble møtet i sin helhet avholdt digitalt på nettet, og så vidt vi ve...

Miljøpartiet De Grønne

Formøte før landsstyremøtet 20.-22. mars

Det blir et formøte før landsstyremøtet 20.-22. mars.

Tid: mandag 16. mars 19:00 – 21:00

Sted: Zoom

...