Nyheter

Utslippene må ned

Transport står for 39% av de totale klimagassutslippene i Innlandet. Noe må gjøres.
– Jeg synes det galskap med den enorme utbyggingen av 4-felts motorv...

NEI til vindkraft!

NVE har fremmet sine forslag til 13 områder de synes er egnet for vindkraft på land. Miljøpartiet De Grønne har en særdeles restriktiv holdning til vindkraft på ...

Vi må ta vare på mangfoldet i skogen

60 prosent av alle norske arter lever i skog, men nedbygging av skog og måten skogen drives på fører til at mange av disse artene er truet. Miljøpartiet De Grønne...

Vi må utruste elevene til et samfunn i endring!

Du kan bli hva du vil, men sørg for å velge noe lurt! Dette hører mange unge som står ovenfor valg av utdanning. Men hva er lurt i et samfunn i endring? Vi trenge...

Lågendeltaet naturreservat trues av veibygging

Utbygging av jernbanen er viktig, sier regjeringen, men prioriterer i stedet å bygge motorvei. Resultatet er dyre veier som fører til mer bilkjøring, en voldsom øk...

Slik vil vi bo!

Landskapet der hvor vi bor er viktig både for livskvalitet og helse.  – Vi trenger natur der vi bor, sier Bård Sødal G...

Vi vil ha en kultur for fellesskap

En del av det å vokse opp og leve i et samfunn er det å være del av noe. Føle tilhørighet. Det å være med på kulturaktiviteter som sport, musikk og dans kan sk...

Vi må stoppe avfall på avveie!

– Du kan velge å begrave deg i alle krisene og se en annen vei, eller du kan velge å gjøre noe, sier Johannes Wahl Gran. Han er 1. kandidatet til Fylkestinge...

Det må bli lettere å komme seg frem

Vi vil jobbe for et mer inkluderende samfunn. Det betyr blant annet at din funksjonsevne ikke skal være til hinder for din frihet og dine muligheter.

...

Arealforbruket vårt truer artsmangfoldet!

I mai la FNs Naturpanel frem verdens første globale rapport om verdens naturtilstand. – Tapet av naturmangfold er økende, og er en like stor trussel mot verden...