Nyheter

Arealforbruket vårt truer artsmangfoldet!

I mai la FNs Naturpanel frem verdens første globale rapport om verdens naturtilstand. – Tapet av naturmangfold er økende, og er en like stor trussel mot verden...

Bli en insektsvenn

Det har kommet mye ny informasjon om at insektene sliter og at det er færre insekter nå enn før. Insekter er svært viktige for naturen og mennesker, for uten insek...

God skolestart – dropp leksene!

– MDG er for leksefri, og mot heldagsskolen, sier Sindre Sørhus. Psykisk uhelse er i ferd med å bli et enormt folkehelseproblem. Særlig blant unge. Skolen må...

Hva mener vi egentlig om rovdyr?

Veldig mange har sterke meninger om Miljøpartiet De Grønnes rovdyrpolitikk. Langt færre har god oversikt over hva den egentlig er. Det har vi lyst til å gjøre noe...

1 500 tonn mikroplast fra fotballbaner hvert år…

Kunstgressbanene som barna spiller på bidrar til enorme utslipp av plast i naturen. Før brukte man vanlig gress på bana, det gir 0 utslipp av plast til naturen. Noe...

Har vi god nok matsikkerhet?

Vi trenger en nullvisjon for nedbygging av matjord. Under halvparten av maten vi forbruker produseres i Norge. Resten importeres fra en verden som trenger maten selv. ...