Nyheter

Vi må utruste elevene til et samfunn i endring!

Du kan bli hva du vil, men sørg for å velge noe lurt! Dette hører mange unge som står ovenfor valg av utdanning. Men hva er lurt i et samfunn i endring? Vi trenge...

Lågendeltaet naturreservat trues av veibygging

Utbygging av jernbanen er viktig, sier regjeringen, men prioriterer i stedet å bygge motorvei. Resultatet er dyre veier som fører til mer bilkjøring, en voldsom øk...

Slik vil vi bo!

Landskapet der hvor vi bor er viktig både for livskvalitet og helse.  – Vi trenger natur der vi bor, sier Bård Sødal G...

Vi vil ha en kultur for fellesskap

En del av det å vokse opp og leve i et samfunn er det å være del av noe. Føle tilhørighet. Det å være med på kulturaktiviteter som sport, musikk og dans kan sk...

Vi må stoppe avfall på avveie!

– Du kan velge å begrave deg i alle krisene og se en annen vei, eller du kan velge å gjøre noe, sier Johannes Wahl Gran. Han er 1. kandidatet til Fylkestinge...

Det må bli lettere å komme seg frem

Vi vil jobbe for et mer inkluderende samfunn. Det betyr blant annet at din funksjonsevne ikke skal være til hinder for din frihet og dine muligheter.

...

Arealforbruket vårt truer artsmangfoldet!

I mai la FNs Naturpanel frem verdens første globale rapport om verdens naturtilstand. – Tapet av naturmangfold er økende, og er en like stor trussel mot verden...

Bli en insektsvenn

Det har kommet mye ny informasjon om at insektene sliter og at det er færre insekter nå enn før. Insekter er svært viktige for naturen og mennesker, for uten insek...

God skolestart – dropp leksene!

– MDG er for leksefri, og mot heldagsskolen, sier Sindre Sørhus. Psykisk uhelse er i ferd med å bli et enormt folkehelseproblem. Særlig blant unge. Skolen må...

Hva mener vi egentlig om rovdyr?

Veldig mange har sterke meninger om Miljøpartiet De Grønnes rovdyrpolitikk. Langt færre har god oversikt over hva den egentlig er. Det har vi lyst til å gjøre noe...