Nyheter

Politisk uttalelse: Bevar sykehusene i Innlandet!

Innlandet MDG krever at foretaksmodellen må fjernes. Sykehusdrift må igjen bli en del av forvaltningen, i nært samarbeid med faglige instanser innen somatikk og psy...

Årsmøte 2021

Da er det endelig klart for nytt årsmøte! Det blir dessverre ikke fysisk møte begrunn av Korona situasjonen. Derfor skjer møtet over zoom for delegatene også vil ...

Her er valgkomitéens forslag til nytt fylkesstyre!

Valgkomitéen ble valgt på starten av året i Januar under årsmøtet til å foreslå et nytt fylkesstyre.

...
Karina og Jon er MDG sine stortingskandidater i Innlandet

MDG har valgt sine stortingskandidater for Innlandet!

  • Hilsen fra toppkandidatene
  • Full kandidatliste
  • Protokoll fra nominasjonsmøtene
...

Innstilling til stortingslistene 2021

Nå foreligger nominasjonskomiteens endelige innstillinger til stortingslistene for Hedmark og Oppland, etter en høringsrunde. Toppkandidaten på Hedmark-lista er Mar...

MDG Hamar vil ha den vestlige jernbaneløsningen i Hamar

Hamar MDG har landet sitt standpunkt i den omdiskuterte jernbanesaken i Hamar. Partiet vektlegger vern av natur og dyrket mark og ønsker den vestlige løsningen, alts...

Motorstøy eller stillhet i naturen?

«Hele hensikten med motorferdselsloven er å ta vare på naturmiljøet og fremme trivsel. Det er ikke noe vi kan ta for gitt, og det er noe vi må kjempe for. Ik...

Landsmøtet 2020

Lørdag 25. april avholdt Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte. For første gang i historien ble møtet i sin helhet avholdt digitalt på nettet, og så vidt vi ve...

Lågendeltaets venner

Lørdag 28. mars kl 14:00 var det stiftelsesmøte for