Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Formøte før landsstyremøtet 20.-22. mars

Det blir et formøte før landsstyremøtet 20.-22. mars.

Tid: mandag 16. mars 19:00 – 21:00

Sted: Zoom

...

Åpent møte: Hvordan bevare villreinen i Rondane?

Thon Hotel Otta

Tirsdag 25. februar 18:00

...

Helsehjelp der folk bor

Vi vil arbeide for bevaring av akuttsykehusene og helsetilbud der folk bor. Dersom det skjer for stor grad av sentralisering, vil det utgjøre en fare for liv og helse...

Utslippene må ned

Transport står for 39% av de totale klimagassutslippene i Innlandet. Noe må gjøres.
– Jeg synes det galskap med den enorme utbyggingen av 4-felts motorv...

NEI til vindkraft!

NVE har fremmet sine forslag til 13 områder de synes er egnet for vindkraft på land. Miljøpartiet De Grønne har en særdeles restriktiv holdning til vindkraft på ...

Vi må ta vare på mangfoldet i skogen

60 prosent av alle norske arter lever i skog, men nedbygging av skog og måten skogen drives på fører til at mange av disse artene er truet. Miljøpartiet De Grønne...

Vi må utruste elevene til et samfunn i endring!

Du kan bli hva du vil, men sørg for å velge noe lurt! Dette hører mange unge som står ovenfor valg av utdanning. Men hva er lurt i et samfunn i endring? Vi trenge...

Lågendeltaet naturreservat trues av veibygging

Utbygging av jernbanen er viktig, sier regjeringen, men prioriterer i stedet å bygge motorvei. Resultatet er dyre veier som fører til mer bilkjøring, en voldsom øk...

Slik vil vi bo!

Landskapet der hvor vi bor er viktig både for livskvalitet og helse.  – Vi trenger natur der vi bor, sier Bård Sødal G...

Vi vil ha en kultur for fellesskap

En del av det å vokse opp og leve i et samfunn er det å være del av noe. Føle tilhørighet. Det å være med på kulturaktiviteter som sport, musikk og dans kan sk...