Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Innstilling til stortingslistene 2021

Nå foreligger nominasjonskomiteens endelige innstillinger til stortingslistene for Hedmark og Oppland, etter en høringsrunde. Toppkandidaten på Hedmark-lista er Mar...

MDG Hamar vil ha den vestlige jernbaneløsningen i Hamar

Hamar MDG har landet sitt standpunkt i den omdiskuterte jernbanesaken i Hamar. Partiet vektlegger vern av natur og dyrket mark og ønsker den vestlige løsningen, alts...

Motorstøy eller stillhet i naturen?

«Hele hensikten med motorferdselsloven er å ta vare på naturmiljøet og fremme trivsel. Det er ikke noe vi kan ta for gitt, og det er noe vi må kjempe for. Ik...

Landsmøtet 2020

Lørdag 25. april avholdt Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte. For første gang i historien ble møtet i sin helhet avholdt digitalt på nettet, og så vidt vi ve...

Lågendeltaets venner

Lørdag 28. mars kl 14:00 var det stiftelsesmøte for

Formøte før landsstyremøtet 20.-22. mars

Det blir et formøte før landsstyremøtet 20.-22. mars.

Tid: mandag 16. mars 19:00 – 21:00

Sted: Zoom

...

Åpent møte: Hvordan bevare villreinen i Rondane?

Thon Hotel Otta

Tirsdag 25. februar 18:00

...

Helsehjelp der folk bor

Vi vil arbeide for bevaring av akuttsykehusene og helsetilbud der folk bor. Dersom det skjer for stor grad av sentralisering, vil det utgjøre en fare for liv og helse...

Utslippene må ned

Transport står for 39% av de totale klimagassutslippene i Innlandet. Noe må gjøres.
– Jeg synes det galskap med den enorme utbyggingen av 4-felts motorv...

NEI til vindkraft!

NVE har fremmet sine forslag til 13 områder de synes er egnet for vindkraft på land. Miljøpartiet De Grønne har en særdeles restriktiv holdning til vindkraft på ...