Nyheter

Fylkestinget på Lillehammer

I saken “Innspill til jordbruksforhandlingene 2024” fremmet SV, MDG og R et eget forslag. Det var ikke fordi vi var uenige i den pa...

Saker fra fylkestinget på Lillehammer

Fylkestinget på Lillehammer fortsatte i dag og dette er noen av sakene som ble behandlet.

...

FYLKESTINGET 25.-26.APRIL

Det var et veldig godt fylkesting i Trysil hvor MDG var aktive på talerstolen.

...

Topptrioen gjenvalgt

Innlandet MDG har vedtatt en valgliste på 22 personer med god geografisk spredning. I tillegg fikk fylkesstyret fikk mandat til å utvide listen med ti personer til.<...

Fylkesting på Gjøvik

Mange saker blir diskutert på fylkestinget som er samlet på Gjøvik i disse dager. Etter en interpellasjon fra Mai Bakken (SV) med et...

Det går mot årsmøte 2022

Det går mot årsmøte 2022. På grunn av pandemisituasjonen blir også årets årsmøte digitalt, dessverre. Vi håper på bedre tider og flere fysiske møter i tiden...

Lågendeltaet naturreservat, Jan-Tore Egge

Debatt om bevaring av Lågendeltaet

Den 22. April deltok stortingskandidaten for Oppland Karina Ødegård på debatt om bavring av Lågendeltaet.

...

Politisk uttalelse: Stans mineralgjødsling av skog!

(Vedtatt på fylkesstyremøte den 10.03.2021 etter å blitt oversendt fra årsmøtet)

...
Toogbilde - Foto: Svein Sando

Politisk uttalelse: Mjøsbyene må knyttes sammen med jernbane, ikke med flere motorveier!

(Vedtatt på fylkesstyremøte den 10.03.2021 etter å blitt oversendt fra årsmøtet)

...
Lågendeltaet naturreservat, Jan-Tore Egge

Politisk uttalelse: MDG Innlandet krever økt respekt for våre verneområder

(Vedtatt på fylkesstyremøte den 22.02.2021 etter å få resolusjonen oversendt fra årsmøtet.)

Lågendeltaet Naturreservat har lovens strengeste ver...