Styret

Valgt på stiftelsesmøtet 17. november 2019.

Funksjon Navn Epost
Leder Jon Lurås innlandet@mdg.no
Nestleder Tone Fjeldstad Holden
Kasserer Kristin Swärd
Sekretær Bård Uri Jensen
Styremedlem Anne Nielsen
Styremedlem Torbjørn Dahl
For Grønn Ungdom Daniel Timiran Bloch

Styremøter Innkallinger Protokoller
09. februar 2020 Innkalling Protokoll
22. januar 2020 Innkalling Protokoll
08. januar 2020 Innkalling Protokoll
11. desember 2019 Innkalling Protokoll
21. november 2019 Innkalling Protokoll