Årsmøte 2020: innkalling og protokoll

Lørdag 8. februar 2020, Wood Hotel i Brumunddal.