Tidligere styrer

Oversikt over tidligere sammensetninger av fylkesstyret for MDG Innlandet

Styre valgt på stiftelsesmøtet 17. november 2019

Funksjon Navn Vara
Leder

 

Jon Lurås

 

Suhur Lorch-Falch

 

Nestleder

 

Tone Fjeldstad Holden

 

Grete Antona Nilsen, Rune Sviund

 

Kasserer

 

Kristin Swärd

 

Jomar Rønning-Volle, Yvonne Tonnaer-Christensen

 

Sekretær

 

Bård Uri Jensen

 

Knut Stian Olsen

 

Styremedlem

 

Anne Nielsen

 

Hedvig Marie Hoff Motzfeldt

 

Styremedlem

 

Torbjørn Dahl

 

Inge Bugge Knutsen, Gunnar Veastad

 

For Grønn Ungdom

 

Daniel Timiran Bloch

 

Christoffer Tallerås