MDG har valgt sine stortingskandidater for Innlandet!

  • Hilsen fra toppkandidatene
  • Full kandidatliste
  • Protokoll fra nominasjonsmøtene

20. november 2020

Karina og Jon er MDG sine stortingskandidater i Innlandet

 

Hilsen fra toppkandidatene

Valget i 2021 er for oss et natur- og klimavalg. Et reelt grønt skifte består ikke bare av at vi skal forurense mindre og redusere utslippet av klimagasser. Et reelt grønt skifte innebærer en fundamental endring i måten vi tilnærmer oss dagens og morgendagens utfordringer på.

Vi må fremstå med troverdighet og som et reelt alternativ for folk flest.

Vi skal selge et budskap med to hovedpunkter:

1) Smått er godt!

2) Næring før tæring!

Vi mener at en rettferdig omstilling forutsetter næringsutvikling der folk bor. Ved å tilrettelegge og stimulere for småskala fremfor stordrift… Ved å løfte opp mangfold fremfor enfold… og ikke minst tilrettelegge for trygg infrastruktur, så skaper vi gode og bærekraftige samfunn med mindre behov for massive naturinngrep, og med mindre behov for fysisk pendling. Smått er derfor godt!

De gamle og grå partiene baserer sin politikk på at vi tærer på våre naturressurser. Enten det er ved uttak av olje, kull eller mineraler, utbygging av vei, nedbygging av matjord, eller annen rasering av naturmangfold. Det er dårlig og lite fremtidsrettet politikk – også økonomisk. Det er å sette tæring foran næring. Vi skal vise de andre der ute at det er mulig å skape gode samfunn, gode liv og gode arbeidsplasser ved å tenke langsiktig og fremtidsrettet. Vi setter næring foran tæring. Vi står for en økonomisk og økologisk forsvarlig politikk.

Grønn politikk er ikke bare det beste svaret på de store utfordringene. Det er også det beste svaret på alle de små utfordringene vi har også på bygda.

Vi er det trygge valget.

Hilsen,

Karina Ødegård og Jon Lurås

 

Kandidatliste

Nominasjonsmøte protokoller