NEI til vindkraft!

NVE har fremmet sine forslag til 13 områder de synes er egnet for vindkraft på land. Miljøpartiet De Grønne har en særdeles restriktiv holdning til vindkraft på land. Vi sier nei til utbygging av vindkraft som truer urørt natur, estetiske verdier og kulturminner.

24. august 2019

Skrevet av: Sindre Sørhus

NVE har fremmet sine forslag til 13 områder de synes er egnet for vindkraft på land. I samtlige områder kreves det at naturverdier ofres. Ofte er det store verdier. Derfor har Miljøpartiet De Grønne en særdeles restriktiv holdning til vindkraft på land. Vi støtter ikke utbygginger som forringer natur og friluftsverdier. Nedbygging av natur har vi holdt på med lenge. Det er ikke grønt, og det er ikke et skifte.

Arealkrevende

Dagens moderne vindmøller er enorme. De rager 200 meter over landskapet og krever en halv fotballbane som oppstillingsplass. I tillegg kommer en snau kilometer vei per mølle. Vindmøllene gir fra seg støy, behandles med kjemikalier og slår i hjel fugler. Inngrepene er store og konsekvensene kan bli store for sårbart dyreliv. 

Miljøpartiet De Grønne kan ikke støtte slik industrialisering av naturen. 

For lenge har naturområder blitt betraktet som en ubegrenset ressurs vi kan forsynes oss fritt av. Derfor forsvinner de litt etter litt. Å endre den tankegangen vil være et reelt grønt skifte.