Lågendeltaets venner

Lørdag 28. mars kl 14:00 var det stiftelsesmøte for Lågendeltaets venner!

28. april 2020

Initiativtagerne skriver:

Ny 4-felts motorvei gjennom et naturreservat er galskap. Vi krever respekt av vernebestemmelsene, og vi vil saksøke staten hvis fylkesmannen gir Nye Veier et ja for å bygge. Blir du med?

 

Leserinnlegg i GD: Er Lågendeltaet Naturreservat vernet?

Fra Miljødirektoratet: Lågendeltaet naturreservat