Her er valgkomitéens forslag til nytt fylkesstyre!

Valgkomitéen ble valgt på starten av året i Januar under årsmøtet til å foreslå et nytt fylkesstyre.

21. desember 2020

Derfor har valgkomitéen etterstrebet å foreslå et fylkesstyre som kan vinne stortingsvalget i Innlandet. Gjennom annonsering på Facebook, Instagram og over e-post har komitéen fått flere innspill til kandidater en noen gang!

Det har vært flere gode kandidater og utfordrende å velge mellom de. Men valgkomitéen håper at instillinga er en god gjeng som fylkeslaget kan stille seg bak.

Med grønne hilsner,

Marius Sunde
Leder av valgkomitéen

Fylkesstyret – Innstilt av valgkomitéen

Valg av styre vil foregå på MDG Innlandet sitt årsmøte den 23. Januar, 2021.


Jon Lurås (Fylkesleder, Gjenvalg)


Jon Lurås er født i 1961, oppvokst i Torpo i Hallingdal og bor i Løten, hvor han jobber som IT-konsulent. Jon har vært medlem siden 2013 og har bakgrunn som tidligere fylkesleder og står nå på 1. plass på liste som stortingskandidat for Hedmark.


Inger Kristine Liodden (Nestleder, Ny)


Inger Kristine Liodden er født i 1984, oppvokst i Jar i Akerhus og bor i Gjøvik, Kristine har vært medlem siden 2019.


Bård Uri Jensen (Sekretær, ikke på valg)


Bård Uri Jensen er født i 1963, oppvokst i Hamar og bor i Ottestad, Bård har vært medlem siden 2012 og er valgt til fylkessekretær fram til 2022.


Kristine Swärd (Økonomiansvarlig, Gjenvalg)


Kristin Swärd er født i 1957, oppvokst i Kjulaås i Sverige og bor i Brandbu. Kristin har vært medlem siden 2012 og har bakgrunn som tidligere økonomiansvarlig.


Jan Fadnes (Styremedlem, Ny)


Jan Fadnes er født i 1974, oppvokst i Bergen og bor i Lillehammer. Jan har vært medlem siden 2020.


Veslemøy Linde (Styremedlem, Ny)


Veslemøy Linde er født i 1968, bor på Raufoss. Veslemøy har vært medlem siden 2017.


Anne Nielsen (Styremedlem, ikke på valg)


Anne Nielsen er født i 1958, oppvokst og bor i Hamar. Anne har vært medlem siden 2019 og er valgt til fylkesstyremedlem til 2022.


Varaer

  • for styreleder: Hilde Amundsen. (Gjenvalg)
  • for nestleder: Tone Fjeldstad Holden. (Ny)
  • for sekretær: Knut Stian Olsen (Ikke på valg)
  • for økonomiansvarlig: ÅPEN
  • for Jan Fadnes ÅPEN
  • for Veslemøy Linde: Jomar Rønning Volle (Ny)
  • for Anne Nielsen: Stine Olsen (ikke på valg)

Ønsker du å benke?

Dersom du ikke ble innstilt til verv av valgkomitéen, eller ikke fikk du det vervet du ville ha er det fortsatt mulig å stille til valg. Det endelige fylkesstyret velges på årsmøtet den 23. Januar og fram til da vil du ha muligheten til å «benke» deg inn på et verv du vil.

For å benke sender du en e-post til innlandet@mdg.no med hvilket verv du vil benke på, eller sender inn forslag når sakspapirene kommer ut.

Hvem som helst kan benke, så lenge man er medlem og har engasjement for grønn politikk!