Fotocredit: NINA

Åpent møte: Hvordan bevare villreinen i Rondane?

Thon Hotel Otta

Tirsdag 25. februar 18:00

17. februar 2020

Foredrag ved Jan Olav Solstad, leder av Villreinforum.

Han vil ta utgangspunkt i NINA sin forskningsrapport (2019) «Silhuett Rondane – hvordan bevare villreinen» (temahefte 74).

Etter foredraget åpnes for spørsmål og diskusjon. Enkel servering. Alle interesserte velkommen!

Arrangør: MDG Nord-Gudbrandsdal / Sel lokallag