Nominasjonskomitéen

Nominasjonskomité for Stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen består av (i alfabetisk rekkefølge):

Funksjon Navn Kontakt
Terje Amundsen
Torbjørn Dahl
Gjermund Gjestvang
Kristine Liodden
Rikke Torgersen
Guro Veum

I tillegg utnevner Grønn Ungdom ett medlem til nominasjonskomiteen.