Landsstyrerepresentanter

Våre representanter til landsstyret 2019 – 2020 er

  • Fylkeslagets leder Jon Lurås
    • vara: Bård Uri Jensen
  • Fylkeslagets nestleder Tone Fjeldstad Holden
    • vara: Kristin Swärd

26. januar 2020