Fylkestinget: møteplan

Se fullstendig plan over utvalgsmøtene på fylkeskommunens websider.

Oversikt over møter i fylkestinget og i utvalg der MDG er representert med faste representanter:

Møter i 2020

Dato Møte
3. mars Fylkesutvalget
31. mars Fylkesutvalget
1. april Utvalg for samferdsel
1. april Utvalg for næring
21. april Fylkesutvalget
28. – 30. april Fylkestinget
6. mai Utvalg for samferdsel
6. mai Utvalg for næring
12. mai Fylkesutvalget
3. juni Utvalg for samferdsel
3. juni Utvalg for næring
9. juni Fylkesutvalget
16. – 18. juni Fylkestinget
20. – 22. oktober Fylkestinget
8. – 10. desember Fylkestinget