Vi står ved et veiskille

Endringene vi trenger må gjøres både av enkeltpersoner, kommuner og stat. Også på det regionale nivået må vi bruke virkemidlene vi har til rådighet. Det handler om livsgrunnlaget vår.

Miljøpartiet De Grønne har gjennomføringskraften for mennesker og miljø, når du gir oss din stemme.

Vi vil kjempe for en politikk som ser egen- og nytteverdien i å ivareta og bevare disse livsviktige verdiene. Stemmer du Miljøpartiet De Grønne til høsten, så stemmer du for mer livskvalitet både for mennesker og dyr