Stortingsvalg 2021

Denne siden inneholder informasjon og dokumenter knyttet til stortingsvalget 2021.

Høsten 2021 er det stortingsvalg. Selv om fylkene Hedmark og Oppland er slått sammen til Innlandet fylke, er Hedmark og Oppland fortsatt to ulike valgdistrikt. Hedmark valgdistrikt er uendret fra 2017, men Oppland har avgitt Lunner kommune til Akershus i Viken og Jevnaker til Buskerud i Viken.

17. oktober 2020 har nominasjonskomiteen levert sine endelige innstillinger til stortingslistene for Hedmark og Oppland.

Toppkandidaten på Hedmark-lista er Marion Godager Tveter (født 1979) fra Oslo, mens toppkandidaten på Oppland-lista er Karina Ødegård (født 1971) fra Lunner.

31. oktober 2020 blir det avholdt separate nominasjonsmøter for de to valgdistriktene. Nominasjonsmøtene bestemmer hvordan valglistene skal se ut. På nominasjonsmøtene er det bare utnevnte delegater fra lokallag og fylkesstyret som har møte-, stemme- og talerett. Kandidater og deres støttetaler har talerett også om de ikke er delegater.

Andre interesserte kan følge møtene på stream. [Lenke kommer.]