Om fylkeslaget

Fylkesstyret


Fylkesstyret består av fylkesleder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer samt en representant for Grønn Ungdom.

Sekretariatet


Fylkeslaget har ansatte som sitter i sekretariatet. Antall varierer med økonomi og om det er valgår eller ikke.

Valgkomiteen


Valgkomiteen velges av fylkeslagets årsmøte.

Nominasjonskomiteen


Nominasjonskomiteen har som oppgave å innstille på en valgliste for hvert valgdistrikt til stortingsvalg eller på en valgliste til fylkestingsvalget.

Programkomiteen


Programkomiteen har som oppgave å innstille på et helhetlig forslag til fylkespolitisk program for Innlandet.

Sideorganisasjoner


Styringsdokumenter og retningslinjer


Her har vi samlet MDG Innlandets viktigste dokumenter:

Retningslinjer for søknad om aktivitetsstøtte. Lokallag og sideorganisasjoner kan søke.