Om Innlandet MDG

Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland til Innlandet fylke. Innlandet står ved et veiskille. Som samfunn er vi på vei inn i en klimakrise og vi er vitner til en massiv insektdød og utryddelse av arter. Dette påvirker ikke bare verden og Norge, men også Innlandet. Vi står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill.

 

10. august 2019

Vi har drevet rovdrift på både mennesker og miljø. Nå tvinges vi til å betale kostnaden ved å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. Vi tvinges til å innse at hver gang vi bygger ned natur, så dreper vi insekter, sopp, planter og dyr vi ikke kjenner rekkevidden av å miste. Vi vil måtte se på at store plantasjer, skapt for profitt og høyt utbytte, i praksis er som store ørkener, uten mangfold, men utsatt for sykdom. Og at vi skapte om naturen vår til store plantasjer. Vi tvinges til å erkjenne at hver gang vi ødelegger matjord, så skaper vi en fremtid der flere av våre barn vil sulte. Vi vil også måtte akseptere at unge kan bli syke av prestasjonsjag og kjøpepress. Og vi vil jo ikke våre barn og de fremtidige generasjoner så vondt? Vil vi? 

 

Vi kan gjøre noe
Den gode nyheten er at vi fremdeles kan snu. Den dårlige er at jo lenger vi venter, desto høyere blir kostnaden, og vanskeligere blir det. Vi står ved et veiskille.

Miljøpartiet De Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø.

Vi vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Ungene skal kunne leke trygt ute og kunne gå eller sykle til skolen i frisk luft. Vi skal fortsatt kunne gå tur i gammel skog og fiske i fjorden. Dyra i havet skal ikke kveles av plast.

Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode liv også for dem som kommer etter oss. 

 

Vårt løfte til deg er at vi hver dag vil jobbe for vår felles fremtid.
Vårt løfte er at vi alltid vil ta vare på mangfoldet, både blant mennesker og miljø. Vårt løfte er at vi vil legge til rette for at du og jeg kan ta de gode valgene både for oss selv, lokalsamfunnet og kloden. Vårt løfte er at vi vil gjenskape et samfunn der varme hender, omsorg, kunnskap og balanse er viktigere enn penger, selv om vi selvsagt forstår at økonomi også setter noen rammer.

Vi lover derfor å støtte alle folkene med ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor.

Vi står ved et veiskille. Vi har gjennomføringskraften, når du gir oss din stemme. 

 

Karina Ødegård
Leder Oppland MDG

Jon Lurås
Leder Hedmark MDG