Nyheter

Kategori: Naturmangfold

MDG Hamar vil ha den vestlige jernbaneløsningen i Hamar

Hamar MDG har landet sitt standpunkt i den omdiskuterte jernbanesaken i Hamar. Partiet vektlegger vern av natur og dyrket mark og ønsker den vestlige løsningen, alts...

Lågendeltaets venner

Lørdag 28. mars kl 14:00 var det stiftelsesmøte for

Åpent møte: Hvordan bevare villreinen i Rondane?

Thon Hotel Otta

Tirsdag 25. februar 18:00

...

Vi må ta vare på mangfoldet i skogen

60 prosent av alle norske arter lever i skog, men nedbygging av skog og måten skogen drives på fører til at mange av disse artene er truet. Miljøpartiet De Grønne...

Lågendeltaet naturreservat trues av veibygging

Utbygging av jernbanen er viktig, sier regjeringen, men prioriterer i stedet å bygge motorvei. Resultatet er dyre veier som fører til mer bilkjøring, en voldsom øk...

Arealforbruket vårt truer artsmangfoldet!

I mai la FNs Naturpanel frem verdens første globale rapport om verdens naturtilstand. – Tapet av naturmangfold er økende, og er en like stor trussel mot verden...

Bli en insektsvenn

Det har kommet mye ny informasjon om at insektene sliter og at det er færre insekter nå enn før. Insekter er svært viktige for naturen og mennesker, for uten insek...

Hva mener vi egentlig om rovdyr?

Veldig mange har sterke meninger om Miljøpartiet De Grønnes rovdyrpolitikk. Langt færre har god oversikt over hva den egentlig er. Det har vi lyst til å gjøre noe...