Nyheter

Kategori: Jordbruk og skogbruk

MDG Hamar vil ha den vestlige jernbaneløsningen i Hamar

Hamar MDG har landet sitt standpunkt i den omdiskuterte jernbanesaken i Hamar. Partiet vektlegger vern av natur og dyrket mark og ønsker den vestlige løsningen, alts...

Vi må ta vare på mangfoldet i skogen

60 prosent av alle norske arter lever i skog, men nedbygging av skog og måten skogen drives på fører til at mange av disse artene er truet. Miljøpartiet De Grønne...

Har vi god nok matsikkerhet?

Vi trenger en nullvisjon for nedbygging av matjord. Under halvparten av maten vi forbruker produseres i Norge. Resten importeres fra en verden som trenger maten selv. ...