Nyheter

Kategori: Helse

Helsehjelp der folk bor

Vi vil arbeide for bevaring av akuttsykehusene og helsetilbud der folk bor. Dersom det skjer for stor grad av sentralisering, vil det utgjøre en fare for liv og helse...

Vi vil ha en kultur for fellesskap

En del av det å vokse opp og leve i et samfunn er det å være del av noe. Føle tilhørighet. Det å være med på kulturaktiviteter som sport, musikk og dans kan sk...