Vi vil ha en kultur for fellesskap

En del av det å vokse opp og leve i et samfunn er det å være del av noe. Føle tilhørighet. Det å være med på kulturaktiviteter som sport, musikk og dans kan skape bånd på tvers av både alder, kjønn og kultur. Det er bra for både den psykiske og fysiske helsen. 

14. august 2019

Skrevet av: Programkomiteen

 

Ikke alle liker fotball, noen foretrekker kanskje heller å være del av et musikk-korps, eller spille brigde. Ved å legge til rette for en mangfoldig kultursektor for både gamle og unge, kan kunst- og kulturopplevelsene være med å skape trivsel og utvikle sosiale relasjoner. 

Innlandet MDG ønsker å styrke mulighetene for kulturell utfoldelse og kulturtilbudet i hele fylket, og mener 

Fylkeskommunen bør stimulere og støtte kulturelle initiativer i alle regioner gjennom ulike former for desentralisert virksomhet. 

 

Kultur som brobygger

Å bo side om side betyr ikke nødvendigvis at det er lett å bli kjent. Gjennom kunst og kultur kan vi bli mer tolerante og empatisk innstilt til de som bor nær oss, men som vi kanskje ellers ikke ville møtt, derfor mener MDG Innlandet at det er viktig å ha tilgang til et godt kulturtilbud uavhengig av hvor vi bor. 

Kulturelle uttrykksformer kan bygge broer og skape en følelse av identitet og tilhørighet.

Støtteordninger

Ikke alle har like store mulighet til å delta i kulturtilbud og fritidsaktiviteter. Ikke alle har like god råd, og det å være med på kulturtilbud koster penger. Det er derfor viktig å opprettholde gode  støtteordninger for deltagelse i kulturtilbud for marginaliserte grupper.

MDG Innlandet ønsker også å opprettholde støtten til lokale kulturfestivaler og rusfrie kulturarrangementer.