MDG i Fylkestinget Innlandet

MDG har tre faste representanter i fylkestinget i Innlandet. Vi har én representant i fylkesutvalget, én representant i hovedutvalg for samferdsel, og én representant i hovedutvalg for næring. Dessuten har vi vara i hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for utdanning.

Se plan over utvalgsmøtene på fylkeskommunens websider.

Fylkestingsgruppa

Funksjon Navn Kontakt
Gruppeleder Johannes Wahl Gran Kontakt
Suhur Lorch-Falch Kontakt
Sindre Sørhus Kontakt

Møter i 2020

Dato Møte
3. mars Fylkesutvalget
31. mars Fylkesutvalget
1. april Utvalg for samferdsel
1. april Utvalg for næring
21. april Fylkesutvalget
28. – 30. april Fylkestinget
6. mai Utvalg for samferdsel
6. mai Utvalg for næring
12. mai Fylkesutvalget
3. juni Utvalg for samferdsel
3. juni Utvalg for næring
9. juni Fylkesutvalget
16. – 18. juni Fylkestinget
20. – 22. oktober Fylkestinget
8. – 10. desember Fylkestinget