Åpent møte: Hvordan bevare villreinen i Rondane?

Thon Hotel Otta
Foredrag ved Jan Olav Solstad, leder av Villreinforum.
Han vil ta utgangspunkt i NINA sin forskningsrapport (2019) "Silhuett Rondane - hvordan bevare villreinen" (temahefte 74).
Etter foredraget åpnes for spørsmål og diskusjon. Enkel servering. Alle interesserte velkommen!

Arrangør: MDG Nord-Gudbrandsdal / Sel lokallag