Årsmeldinger fra fylkestingsgruppa

Årsmelding 2019

Meldinger til fylkesstyret fra fylkestingsgruppa

Melding 2020-03-04

Kalender

Fullstendig kalender for fylkestinget 2020

Oversiktskalender for fylkestinget og utvalg der MDG har faste medlemmer:

Dato Utvalg
03. mars Fylkesutvalget
31. mars Fylkesutvalget
01. april Hovedutvalg for næring
01. april Hovedutvalg for samferdsel
21. april Fylkesutvalget
28. april Fylkestinget
29. april Fylkestinget
30. april Fylkestinget
06. mai Hovedutvalg for næring
06. mai Hovedutvalg for samferdsel
12. mai Fylkesutvalget
03. juni Hovedutvalg for næring
03. juni Hovedutvalg for samferdsel
09. juni Fylkesutvalget
16. juni Fylkestinget
17. juni Fylkestinget
18. juni Fylkestinget
Info om utvalgsmøter høsten 2020 kommer…
20. oktober Fylkestinget
21. oktober Fylkestinget
22. oktober Fylkestinget
08. desember Fylkestinget
09. desember Fylkestinget
10. desember Fylkestinget