Fylkestingsgruppa

MDG har tre faste representanter i fylkestinget i Innlandet. Vi har én representant i fylkesutvalget, én representant i hovedutvalg for samferdsel, og én representant i hovedutvalg for næring. Dessuten har vi vara i hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for utdanning.

Våre fylkestingsrepresentanter 2019 – 2023:

Vararepresentanter:

  • Anlaug Seljevold
  • Grete Antona Nilsen
  • Jon Lurås
  • Monica Rønning
  • Thomas Eriksen