Folk

Fylkestingsgruppe valgt ved lokalvalget 9. september 2019.

Styre og komiteer valgt ved årsmøtet 8. februar 2020.

Fylkestingsgruppa

Funksjon Navn Kontakt
Gruppeleder Johannes Wahl Gran Kontakt
Suhur Lorch-Falch Kontakt
Sindre Sørhus Kontakt

 

Styre

Funksjon Navn Epost Vara
Leder Jon Lurås innlandet@mdg.no Hilde Amundsen
Nestleder Tone Fjeldstad Holden Grete Antona Nilsen
Kasserer Kristin Swärd Kristine Liodden
Sekretær Bård Uri Jensen Knut Stian Olsen
Styremedlem Anne Nielsen Stine Olsen
Styremedlem Torbjørn Dahl Jan Fadnes
For Grønn Ungdom Daniel Timiran Bloch

Grønn Ungdoms representant er utnevnt av Grønn Ungdom.

 

Landsmøtedelegater

Styrets seks faste medlemmer og fylkestingsgruppas tre faste representanter er fylkeslagets delegater til landsmøtet.

 

Landsstyrerepresentanter

Styrets leder og nestleder er fylkeslagets representanter i landsstyret.

 

Nominasjonskomité for Stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen består av (i alfabetisk rekkefølge):

Funksjon Navn Kontakt
Terje Amundsen
Torbjørn Dahl
Gjermund Gjestvang
Kristine Liodden
Rikke Torgersen
Guro Veum

I tillegg utnevner Grønn Ungdom ett medlem til nominasjonskomiteen.

 

Valgkomité

Funksjon Navn Kontakt
Leder Marius Sunde
Runhild Dammen
Gjermund Gjestvang
Guro Veum
Vara Johannes Wahl Gran
Vara Marianne Aschehoug Lunåsmo

I tillegg utnevner Grønn Ungdom ett medlem med vara til valgkomiteen.