Årsplan

Styrets forslag til årsmøtet 2020.

7. februar 2020

Hvordan vi tenker framover, vil legge føringer for hvordan vi planlegger 2020, derfor ønsker vi å se litt på hva vi vet om årene framover, og hvordan vi skal legge til rette for best mulig arbeid i dem. Langtidsplanen bør utvikles mer etterhvert, men på dette tidspunktet så tenker vi at den viser hovedtrekkene for årene framover. Den nasjonale handlingsplanen vedtatt av Landsstyret ligger her: Handlingsplan 2020.

2020 – mellomvalgår

Store arrangementer vil være årsmøte i februar og nominasjonsmøte ca oktober.

I tråd med nasjonal handlingsplan vil vi i år satse på å styrke organisasjonen, møte velgerne og støtte våre nye folkevalgte. Samhandlinga med fylkestingsgruppa må sikres. Vi vil også bruke energien vår på å sikre gode nominasjonsprosesser i Oppland og i Hedmark fram mot nominasjonsmøtene.  Nominasjonsmøtene vil gi to toppkandidater, én for Oppland og én for Hedmark. Disse må vi sikre god støtte og profilering, helt fra nominasjonsmøtene og fram til valget i 2021. Budsjettet i mellomvalgåret skal legge opp til å spare penger, ikke bruke av sparepengene.

Prioriterte områder i 2020:

 • Organisasjon
  • Jobbe for forbedring av kontakten mellom lokallag.
  • Lokallag uten folkevalgte skal få spesiell oppfølging.
  • Klargjøre for valgkamp i 2021.
 • Velgermøter
  • Støtte lokallagene slik at flere kommer i gang med dørbanking.
  • Arbeide for at alle møter i lokallagene skal være åpne for alle.
 • Folkevalgte
  • Mer støtte til de som er valgt inn alene.
  • Mer samhandling på tvers for våre folkevalgte.
  • Sterkere bånd mellom fylkestingsgruppa og kommunepolitikerne.
 • Stortingsnominasjon
  • Sikre gode prosesser i Oppland og Hedmark.
 • Synlighet
  • Mer ressurser settes av til mediearbeid.

Tidslinje 2020 for MDG i Innlandet:

04. – 05. januar Nasjonal folkevalgtssamling
27. januar Langtidsstrategimøte for Innlandet
31. januar Høringsfrist langtidsstrategi
08. – 09. februar Årsmøte med overnatting
28. februar Forslagsfrist for landsmøtet
20. mars Frist for innspill til program til Stortingsvalget
20. – 22. mars Landsstyremøte
24. – 26. april Landsmøte
30. mai Første utkast til program til Stortingsvalget lanseres
05. – 07. juni Landsstyremøte
juni Sommerfest?
14. september Frist høring første utkast av program til Stortingsvalget
25. – 27. september Landsstyremøte
oktober Nominasjonsmøte med overnatting
27. – 29. november Landsstyremøte
30. november Andre utkast til program til Stortingsvalget lanseres

Tidslinje 2020 tekst Tidslinje 2020 grafikk

2021 – valgår 

Årsmøte sannsynligvis slutten av januar (pga veldig tidlig landsmøte). Vi bør ha et valgkamptreff for hele fylket før sommeren. Videreføring av velgermøter. Aktivt jobbe med den lange valgkampen fram til den korte valgkampen begynner i august. Støtte toppkandidatene. I valgår kan vi bruke av sparepengene.

2022 – mellomvalgår

Årsmøte februar og nominasjonsmøte for fylkestinget ca oktober. Bygge organisasjon og klargjøre for valgår. Nominasjonsmøtet vil gi en toppkandidat. Denne og andre kandidater vil bli profilert fram mot valget. Lokallagene vil få støtte i sitt arbeid fram mot 2023. Budsjettet i mellomvalgåret skal legge opp til å spare penger, ikke bruke av sparepengene.

2023 – valgår

Årsmøte februar og folkevalgtsamling ca oktober. Støtte fylkestingskandidatene, støtte lokallagene. Gjennomføre en god lang valgkamp, og en intens kort valgkamp. Etter valget må vi følge opp våre nye folkevalgte. I dette året har vi som mål å bruke opp alle pengene vi har, unntatt en sikkerhetsmargin for å dekke opp de utgiftene vi får fram til neste støtteutbetaling.